Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer og -forløb
Klimaforandringer berører os alle. Det er derfor vigtigt, at vores fremtidige generationer kender til begrebet og de udfordringer og muligheder, som klimaforandringerne skaber for Grønland.

Gennem spændende undervisningsmaterialer og læringsforløb kan du og dine elever arbejde med klimaforandringer. I øjeblikket findes der undervisningsmaterialer og -forløb målrettet til læringsmålene inden for naturfagene/science og samfundsfag samt tværfagligt.

Folkeskoler
Iserasuaat.gl’s hjemmeside findes der undervisningstekster til de ældste klassetrin, som sætter klimaet til debat i forhold til jordens atmosfære, det arktiske dilemma og mindre natur, mere CO2, mindre fattigdom. Ligeledes er der udarbejdet undervisningsmateriale i forbindelse med klimadagene i 2010 og 2011. Herudover har Sustain.no udarbejdet undervisningsmateriale (på norsk), der fokuserer på ekstreme vejrforhold og indsamling af data.

Gymnasier
Naalakkersuisut har udarbejdet et undervisningsforløb, som omhandler klimaforandringer, albedo-forsøg, drivhusgasser og reduktion samt klimatilpasning (indsæt link/ny side), og et forløb til brug i samfundsfag, hvor klimaproblematikken diskuteres og eleverne har mulighed for at sætte nationale klimamål (indsæt link/ny side) gennem rollespil. Begge forløb tager udgangspunkt i elevernes viden og er dialogbaseret, inddragende og virkelighedsnære.

Ligeledes har Danmarks Meteorologiske Institut i samarbejde med Naalakkersuisut udarbejdet et hæfte om fremtidige klimaforandringer i Grønland. Hæftet er en letlæselig introduktion til Grønlands nye klima datagrundlag og kan indgå i konkrete undervisningsforløb i overensstemmelse med læringsmålene.

Yderligere findes der på Iserasuaat inspiration til undervisning ved GUX. Under faget biologi er der undervisningsmateriale inden for emnet ”Arktisk økologi og global opvarmning”.

EMU Danmarks læringsportal findes der undervisningsmateriale til et længere læringsforløb om klimaforandringer i Arktis og et kortere forløb om Arktis.

Ligeledes har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet oprettet siden Det nye Arktis der stiller forskningsbaseret viden om Arktis til rådighed.

Portaler og databaser
Derudover er der en række relevante portaler og databaser, som du let kan lade dig inspirere af og benytte i undervisningen, for eksempel:

Deltag også i debatten her

#climategreenland