Vedvarende Energi

Vandkraft er ofte det første man forbinder med vedvarende energi i Grønland - og med god grund. Dog findes der mange initiativer og tiltag i mindre skala, som det er værd at lægge mærke til. Mens man ved Center for Arktisk Teknologi arbejder med sol- og vindenergi i bygder, undersøger Selvstyret mulighederne for at introducere elbiler i Nuuk – begge med det formål at udnytte Grønlands gode potentialer indenfor vedvarende energi.

 

Arktisk Teknologi

Center for Arktisk Teknologi – ARTEK – i Sisimiut arbejder med at udvikle bæredygtig teknologi i Grønland. Centeret, som er tilknyttet Danmarks Tekniske Universitet (DTU), har iværksat en lang række forsknings- og udviklingsprojekter og arbejder blandt andet med at undersøge potentialer inden for sol- og vindenergi samt bæredygtigt byggeri. Forholdene for at udnytte solens energi er gode i Grønland, og man har arbejdet målrettet med at udvide teknologien inden for solvarme. Som man kan se på ARTEKs hjemmeside, har man installeret solvarme på en højskole i Sisimiut og har også stået bag byggeriet af et lavenergihus i byen. I Uummannaq og i bygden Sarfannguaq undersøges potentialet for sol-, vind- og vandbaseret energiforsyning. Projektet er støttet af Selvstyrets Tilskudsordning for Vedvarende Energi og Klima og har potentiale til yderligere øge andelen af vedvarende energi og begrænse Grønlands samlede udledninger forbundet med energiforsyning.

 

Elbiler

Nuuk har gode forhold for udbredelse af elbiler. Med adgang til overskudsenergi fra vandkraftværket og et begrænset vejnet, kommer man i Nuuk let omkring de udfordringer, som ellers ofte præger elbilens udbredelse. Rapporten, Elbiler som Reelt Alternativ i Nuuk fra 2013, redegør for de barrierer, som er associeret med at få elbilen til byen og giver et indblik i, hvordan man kan imødegå disse med henblik på at fremme elbiler i Grønland. Elbilerne vil være 100 % CO2-neutrale og ydermere medvirke til at begrænse partikeludledningen i byen og øge landets uafhængighed af fossile brændsler. Selvom elbilen har store klimamæssige fordele i forhold til traditionelle diesel- og benzinbiler, går der nok nogle år, før man kan forvente at se elbiler som et almindeligt syn i Nuuks gader. Der er stadig praktiske udfordringer som skal løses, og ressourcer som skal sættes til side, men med rapportens publikation er det første skridt taget mod en mere klimavenlig biltrafik i Grønland.

Vedvarende Energi

Vil du vide mere...

Center for Arktisk Teknologi - ARTEK

Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning

Vandkraftværker

Global Weirding

Se flere videoer...