Vandkraft

Grønland har rige vandressourcer og har gjort brug af disse gennem store investeringer i vandkraft. En årlig investering på ca. 1 % af BNP gennem mange år har ledt til, at over 50 % af energiforsyningen i dag kommer fra vedvarende energi. Udover at udgøre en CO2-neutral energikilde, bidrager vandkraft til at øge selvforsyningsgraden og mindske afhængigheden af olie, hvilket er positivt for både klima, handelsbalance og prisstabilitet.

 

Grønland har fem vandkraftværker, hvoraf det seneste i Ilulissat blev taget i brug i 2013. Dette medfører, at Grønlands fire største byer nu er forsynet med vandkraft. Herunder kan du se en oversigt over de forskellige vandkraftværker, deres forsyningsområde, opstartsår og samlede kapacitet:

 

Navn

Forsyningsområde

Idriftsat

Kapacitet i megawatt

Buksefjorden

Nuuk

1993

45 MW

Tasilaq

Tasiilaq

2004

1,2 MW

Qorlortorsuaq

Narsaq og Qaqortoq

2008

7,6 MW

Sisimiut

Sisimiut

2010

15 MW

Pakitsoq

Ilulissat

2013

22,5 MW

 

Flere af vandkraftværkerne har overkapacitet, og frigør derved el til fjernvarme. Herved sikres, at en stigende del af varmeproduktionen nu genereres uden øget udledning af drivhusgasser.

 

Forundersøgelser

Det kræver et stort forarbejde og omfattende undersøgelser at finde ud af, hvor man skal placere et nyt vandkraftværk. Nedbørsmønstre, topografi og geologi undersøges, mens man forsøger at danne sig et billede af, hvordan vandressourcerne ser ud i dag samt, hvordan de kommer til at udvikle sig fremover. At anlægge et vandkraftværk kræver store investeringer, og det er vigtigt, at der er taget højde for både økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

 

Hvert år afsættes der midler på finansloven til at gennemføre forundersøgelser af vandkraftpotentialer. Undersøgelserne administreres af Natur-, Energi- og Klimaafdelingen og gennemføres af Asiaq, Grønlands Forundersøgelser, som oftest i tæt dialog med energiforsyningsselskabet Nukissiorfiit.

 

Undersøgelserne er fokuseret på bynære områder, hvor det er muligt at forsyne et større antal indbyggere uden store energitab. Transport af el over længere distancer er forbundet med store svind, hvilket udgør en begrænsning for etablering af vandkraft i mere tyndt befolkede områder. Dette er en del af forklaringen på, hvorfor mange mindre byer og bygder fortsat er afhængige af oliebaseret energiforsyning.

Vandkraft

Vil du vide mere...

Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning

Vandkraftværker

Asiaq - Grønlands Forundersøgelser

Grønlands Statistik

Grønlands Energiforbrug 2011

Global Weirding

Se flere videoer...