Reduktionsindsatser

Der findes mange tiltag og initiativer for styrke Grønlands grønne profil, øge befolkningens klimabevidsthed og bevæge landet i en mere bæredygtig retning. Mens kommunerne tager initiativ til at promovere bæredygtighed på lokalt plan, forsøger en national kampagne nu at styrke klimavenlig adfærd hos den enkelte borger. I begge tilfælde er målet at reducere udledningerne og effektivisere energiforbruget der, hvor det er muligt.

 

Lokale Initiativer

I kommunerne arbejdes der for at styrke klimavenlig handling og adfærd i lokalsamfundet. Qeqqata kommune arbejder med en holistisk bæredygtighedsvision, hvorunder energieffektiviserende tiltag udgør et element. Tanken er, at man må starte med sig selv og bidrage til at sætte gode eksempler for andre kommuner for, hvordan man kan fremme bæredygtighed både i drift og udvikling. I Sermersooq kommune arbejdes der tilsvarende med udarbejdelse af en Klima- og Energihandlingsplan. Handlingsplanen skal styrke kommunens indsats på klima- og energiområdet og skal sikre, at man tænker disse områder ind i fremtidige indsatser og tiltag.   

 

Klimakampagne

Selvstyret forsøger at motivere alle til at tage del i udfordringen med at reducere landets udledninger. I foråret 2013 gennemførtes en klimakampagne målrettet mod den brede befolkning. Kampagnen forsøgte med humor i gennem en række tegneserier publiceret i forskellige dagblade, at opfordre befolkningen til at tænke mere klimavenligt og begrænse deres olie- og dieselforbrug der, hvor det er muligt. Du kan se et eksempel her:

 

Klimakampagne DK