Internationale Forpligtelser

Naalakkersuisut, den grønlandske regering, valgte i 2012 at anmode Danmark om at tage territorialt forbehold for Grønland i forbindelse med ratificeringen af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode. Kyotoprotokollen er den aftale under FNs Klimakonvention – UNFCCC – som forpligter de industrialiserede lande, som har indgået aftalen – heriblandt Danmark – til at reducere deres drivhusgasemissioner. Den første forpligtelsesperiode var 2008 – 2012 og den anden forpligtelsesperiode strækker sig fra 2013 til 2020.

 

Et territorialt forbehold medfører, at Grønland vil være fritaget for internationale reduktionsforpligtelser i perioden 2013-2020. Det indebærer videre, at Danmarks ratificering af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode ikke har nogen konsekvenser for Grønland. Kun EU og få andre lande, herunder Norge, Schweitz og Australien, har reduktionsforpligtelser under Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode. Disse lande udgør ca. 14 % af den samlede globale udledning af drivhusgasser, og andelen er faldende.

 

Grønland var omfattet af Danmarks reduktionsforpligtelser under Kyotoprotokollens første periode, 2008 – 2012. Danmark havde her påtaget sig en reduktion på 21 %, hvorunder Grønland påtog sig en forpligtelse på 8 % reduktion sammenlignet med 1990. Grønlands opfyldelse af den første forpligtelsesperiode blev, efter aftale med Klima-, Energi og Bygningsministeriet i Danmark, sikret ved at Grønland indkøbte CO2 kreditter i 2012 for en resterende manko på 431 Gg. CO2.

 

Grønland indberetter, sammen med Danmark, til FN’s Klimakonvention hvert fjerde år. Indberetningen – også kaldet den Nationale Kommunikation – samler udledningsstatistikker, reduktionsinitiativer og fortæller om, hvordan klimaforandringerne spiller ind i Grønland og Danmark i en bredere sammenhæng. Du kan finde den sidste Nationale Kommunikation fra 2009 her.

 

Det territoriale forbehold er taget på baggrund af forhold, som du kan læse mere om på siden En Grønlandsk Virkelighed.

Internationale Forpligtelser