Grønlands Udledning

Grønlands udledning lå i 2012 på 577.000 ton hvilket svarer til 10,2 ton per indbygger. Du kan se udledningsudviklingen gennem en årrække her:

 

 

 

 

1990

 

2000

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

%-vis signing ’90-’12

CO2-udledning i alt (1000 ton)

 

629

 

678

 

652

 

677

 

592

 

678

 

724

 

577

 

-8,3 %

CO2-udledning pr. indbygger (1000 ton)

 

11,3

 

12,1

 

11,5

 

12,0

 

10,5

 

12,0

 

12,8

 

10,2

 

- 9,7 %

 

Per indbygger ligger Grønland på niveau med mange andre velfærdssamfund. Udledningen er særligt forbundet medopvarmning, transport og forsyning, hvilket du kan læse mere om her.

 

Figuren nedenfor viser udledningen opdelt på sektorer:  

 

 

Brancheopdelt Emissionsopgoerelse

 

Særligt udledningerne forbundet med geologiske undersøgelser er steget i de seneste år og udgør i dag en femtedel af de samlede udledninger. Dette giver et billede på den indvirkning en ny industri kan forventes at have på Grønlands samlede CO2 udledninger.

 

Udledningen fra transport er især forbundet med lufttransport som i 2011 udgjorde 55 % af de samlede udledninger fra transport. Skibsfart udgjorde til sammenligning 23 %.

Udledningerne fra henholdsvis husholdninger og energi- og vandforsyning, kan du læse mere om på siden En Grønlandsk Virkelighed.

 

Grønland sammenlignet med…

Grønland er stadig et befolkningsmæssigt lille land og sammenlignet med mange andre lande er udledningen stadig begrænset. Her kan du se Grønlands udledning i sammenligning med en række andre lande:

 

 

 

Land

Total Udledning

2011 (mio. ton CO2ækv.)

Udledning per capita

2011 (ton CO2ækv.)

Grønland

0,7

12,8

Danmark

44,4

8,3

Norge

53,4

10,8

Polen

350

9,1

Australien

430

19,0

USA

5.420

17,3

Kina

9.700

7,2

Verden

34.000

4,9

 

Vil du vide mere...

Europakommissionen og Hollands Miljøvurderingsagentur

Trends in Global CO2 emissions – 2011 rapport – s. 29

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population Prospects: The 2010 Revision

Global Weirding

Se flere videoer...