En Grønlandsk Virkelighed

Med en befolkning på ca. 57.000 mennesker spredt udover et areal som fra nord til syd strækker sig fra Norge til det sydligste Italien og fra Canada til Mexico, står Grønland over for nogle helt særlige udfordringer, når det kommer til at opretholde et sammenhængende samfund. Lægger man et arktisk klima til dette samt det faktum, at 81 % af landet er dækket af indlandsis og infrastruktur derfor er begrænset i omfang, får man et indtryk af hvorfor Grønland, i sammenligning med andre lande, har en forholdsvis høj udledning af drivhusgasser per indbygger. Grønlands evne til at påtage sig reduktionsforpligtelser fremover må derfor ses i lyset af dette.

 

Transport og Forsyning

Hvis man strakte Grønlands samlede kystlinje ud i lige linje, ville den nå hele vejen rundt om jorden og mere til. Byer og bygder ligger spredt langs kysten, ofte med store afstande i mellem sig. Dette betyder, at forsyning og forbindelse mellem de enkelte byer og bygder er omkostningsfuldt og ofte forbundet med et stort brændstofsforbrug til transport. Det svært fremkommelige terræn betyder ydermere, at byer og bygder ikke er bundet sammen af veje, og at transport i mellem dem må foregå enten med skib eller med fly. Om vinteren, hvor isdække kan betyde, at det er svært at komme frem med skib, foregår meget transport med fly, som er særligt energikrævende.

  

El- og Varmeforsyning

Det kolde klima samt en lang vinter medfører et stort behov for opvarmning og belysning, hvilket yderligere øger udledningen af drivhusgasser. Grønland har investeret betydeligt i vandkraft og i dag forsynes over 50 % af den grønlandske befolkning med energi fra vedvarende kilder. De store afstande mellem byer og bygder medfører, at et sammenhængende elnet ikke er muligt, og energiproduktionen derfor mange steder fortsat er baseret på olie. Bestræbelsen på at sikre en ordentlig levestandard for alle landets borgere er således forbundet med en højere udledning af drivhusgasser end hvad tilfældet er i mange lande, vi sammenligner os med.

 

Fremtiden

Naalakkersuisut, den grønlandske regering, snakker der om at landet muligvis vil øge sin udledning i fremtiden i forbindelse med investeringer i storskalaprojekter og minedrift. Dette skal ses i lyset af, at Grønland bevæger sig i retning af øget selvstændighed og at økonomisk selvstændighed er en vigtig forudsætning herfor. På nuværende tidspunkt modtager man et årligt bloktilskud fra Danmark, og behovet for at sætte gang i øget erhvervsudvikling er derfor af høj prioritet. At opbygge ny industri vil indebære øgede udledninger. Naalakkersuisut bestræber sig på at imødegå udfordringen ved at minimere sin udledning, der hvor det er muligt. At Grønland i gennem det sidste årti, har investeret 1 % af BNP i vedvarende energi årligt, er et eksempel på dette.

 

Hvis du er nysgerrig og gerne vil have et nærmere indtryk af Grønlands geografiske omfang, i relation til andre dele af verden, kan du se mere her.

En Grønlandsk Virkelighed