CSR - Erhvervslivets Indsats

Erhvervslivet spiller en vigtig rolle, når det kommer til at tage ansvar og initiativ på klimaområdet i Grønland, særligt i forbindelse med den stigende aktivitet i energiintensive industrier, minedrift og anden råstofudvinding. Flere virksomheder har allerede nu formuleret klare politikker på klimaområdet og yder en aktiv indsats for at mindske deres udledninger af CO2 og øge energieffektiviteten i deres arbejde.

 

CSR – eller Corporate Social Responsibility – refererer til virksomheders samfundsansvar – altså, at erhvervslivet påtager sig en bredere forpligtelse over for det samfund, det opererer i. I Grønland blev foreningen CSR Greenland stiftet i 2010 som et samarbejde mellem en række grønlandske virksomheder. Foreningens formål rækker langt udover klimaområdet og spiller en vigtig rolle, når det kommer til at motivere erhvervslivet til nye initiativer og samarbejde på tværs.

 

’Clean Greenland – Green Companies’

CSR Greenland har indgået et partnerskab med Verdensnaturfonden i Danmark kaldet 'Clean Greenland – Green Companies'. Samarbejdet har til formål at styrke bevidstheden og kapaciteten hos udvalgte grønlandske virksomheder for at gøre dem i stand til at håndtere miljøproblemer og mindske deres CO2-fodaftryk.

 

Royal Greenland

Royal Greenland er en af Grønlands største virksomheder med en årlig omsætning på næsten fem milliarder og er dermed en vigtig aktør i den grønlandske fiskeriindustri. Som en del af en større CSR-indsats, arbejder virksomheden også for at begrænse sin udledning af drivhusgasser. Du kan læse mere om Royal Greenlands initiativer på klimaområdet her.

 

Polar Seafood

Polar Seafood er Grønlands anden største fiskerivirksomhed med fabrikker og fiskeriflåde langs store dele af vestkysten. Virksomheden arbejder på samme måde for at mindske sit CO2-udslip fra både flåde og fabrikker. Du kan læse mere om Polar Seafoods CSR-arbejde her.

 

Royal Arctic Line

Royal Arctic Line har koncession på godsfragten til og fra Grønland samt på godsforsyning mellem byerne. Mens søtransport er en relativt energieffektiv måde at fragte varer og gods over længere afstande, er behovene under arktiske forhold ofte mere brændstofkrævende. Virksomheden har været utilfreds med skibenes brændstofeffektivitet i 2012 og arbejder derfor for at forbedre dette i 2013. Du kan læse mere om Royal Arctic Lines indsats i her.

 

Air Greenland

Air Greenland varetager hovedparten af lufttransporten i Grønland – en lufttransport som er særlig intensiv, grundet de begrænsede transportmuligheder til lands, og vis udledning af drivhusgasser er betydelig. Virksomheden arbejder med at begrænse sin CO2-udledning og er blandt andet en af de få virksomheder som offentliggør sit CO2-fodaftryk – det vil sige, hvor meget virksomheden udleder årligt. Du kan læse mere om Air Greenlands arbejde på miljø- og klimaområdet og se deres årsberetning, hvori udledningerne fremgår her.

CSR - Erhvervslivets Indsats

Vil du vide mere...

CSR Greenland

Global Weirding

Se flere videoer...