Civilsamfundet

Civilsamfundet yder et vigtigt bidrag til den offentlige debat om, hvordan man som samfund bedst kan imødegå en fremtid præget af et forandret klima. Avataq, Grønlands Natur- og Miljøforening, og Inuit Circumpolar Council (ICC) er to vigtige spillere i det grønlandske civilsamfund, når det gælder klimadebatten. Begge arbejder for at styrke den offentlige klimadebat og opfordrer til, at alle tager del i den fælles udfordring fra at begrænse sine udledninger.

 

Avataq er Grønlands Natur- og Miljøforening. Foreningen arbejder for at øge kendskabet til og interessen for natur og miljø blandt privatpersoner samt i den brede offentlighed og har som led i dette også været engageret i klimadebatten. Avataq taler for en holistisk tilgangsvinkel til miljøudfordringen og ser klima som en integreret del af dette. Du kan læse mere om Avataqs holdning til klimaudfordringen her.

 

Inuit Circumpolar Council arbejder for at understøtte oprindelige folks rettigheder i hele den arktiske region. Organisationen har markeret sig i klimadebatten, både i grønlandske, arktiske og globale sammenhænge og lægger vægt på, hvordan klimaforandringerne kan indvirke på folks levevilkår og give behov for tilpasning til ændrede forhold.

Civilsamfundet

Vil du vide mere...

Avataq – Grønlands Natur- og Miljøforening

Avataqs arbejdeCO2-udfordringen

Inuit Circumpolar Council

Global Weirding

Se flere videoer...