Sundhed

Det er ikke bare vores natur, miljø og samfundsøkonomi, som er på spil, når klimaet forandres. Ny forskning sætter fokus på de sundhedsmæssige aspekter ved klimaforandringer i den arktiske region. 

 

Der er endnu ikke gennemført egentlig forskning på området i Grønland, men indsigterne fra Canada og USA kan være af værdi også i en grønlandsk kontekst og kan give et billede af de områder, som kræver ekstra opmærksomhed. Et varmere klima kan medføre nye sygdomme, lede til nye allergier og forandre fødevaregrundlaget for mange mennesker.

 

Arctic Climate Impact Assessment fra 2005 har et kapitel om Folkesundhed. Kapitlet behandler både de direkte og indirekte sundhedsmæssige konsekvenser af klimaforandringer samt bredere psykiske og sociokulturelle aspekter af at leve med et klima i forandring. Det diskuteres herudover, hvordan man kan imødegå de identificerede udfordringer og det foreslås, at man opstiller indikatorer for at måle på udviklingen. Sidst fremsættes en række anbefalinger for videre handling på sundhedsområdet i de arktiske samfund, som er præget af klimaforandringer. Kapitlet findes tilgængeligt her

 

Portalen Arctic Health v. US National Library of Medicine har en rig samling af kilder på området. Siden er opdelt i en række underområder, såsom Fødevaresikkerhed, Biodiversitet og Sundhed, Nye Patogener, Vand og Sanitet, Luftkvalitet og Temperaturekstremer, Ældre og Børn, Psykosocial Sundhed og Folkesundhed – alt sammen under den fælles overskrift af Folkesundhed og Klimaforandringer. Der linkes både til videnskabelige artikler, rapporter og videoforelæsninger, og den primære fokus lægger på Canada og Alaska.

 

Inuit Circumpolar Council publicerede i 2010 en sundhedsstrategi for perioden 2010-2014. Strategien behandler sundhed i en bred forstand for Inuit i hele den arktiske region og inddrager bl.a. også klimaforandringer som en vigtig parameter, som der skal tages højde for. Strategien kan findes her.

Sundhed

Vil du vide mere...

Arctic Climate Impact Assessment

Folkesundhed

Portalen Arctic Health v. US National Library of Medicine

Folkesundhed og Klimaforandringer

Inuit Circumpolar Council

Sundhedsstrategi 2010-2014

Global Weirding

Se flere videoer...