Plantelivet

Varmere temperaturer og forandrede nedbørsmønstre vil have indvirkning på vegetationen i Grønland. Trægrænsen forskydes mod nord, forholdene for landbrug forbedres, og man kan fremover forvente flere og længere tørkeperioder om sommeren. Der skal omfattende forskning til for at forstå, hvordan de forskellige faktorer vil spille sammen og påvirke arters forekomst og udbredelse i fremtiden.

 

Grønlands Naturinstitut og Grønlands Klimaforskningscenter indsamler eksisterende data om landbaserede økosystemer i Grønland. De har fokus på både levende ressourcer samt deres naturlige miljøer under varierende klimatiske forhold. Man forsøger at opnå indblik i, hvordan forskellige vegetationstyper og hele økosystemer vil reagere i et forandret klima. I mange tilfælde er hensigten at forstå, hvordan dette videre vil påvirke udvalgte dyrearters levevilkår.

 

Forskningsstationerne i Zackenberg og Nuuk monitorerer en række forskellige vegetationstyper som del af BioBasic programmet, hvor mange komponenter af lokale økosystemer overvåges sideløbende. Det indsamlede data anvendes til videre forskning af de gæsteforskere, som besøger stationerne. Meget af forskningen er orienteret mod at forstå, hvordan de forandrede forhold vil spille ind på landets levende og ikke-levende ressourcer.

Plantelivet

Vil du vide mere...

Grønlands Naturinstitut

Grønlands Klimaforskningscenter

Forskningsprojekter

Zackenberg Forskningsstation

BioBasis monitoreringsprogram

Nuuk Forskningsstation

BioBasis monitoreringsprogram

Arktisk Forskningscenter v. Århus Universitet

Global Weirding

Se flere videoer...