Klimamodeller

Mens man ved hjælp af iskerneboringer og geologiske undersøgelser kan opnå indsigt i klimaets udvikling i tidligere tider, kan det være sværere at forudsige fremtidige ændringer i klimaet. Klimamodeller og fremskrivninger gør forskerne i stand til at frembringe kvalificerede bud på klimaforandringerne fremover og på hvordan de vil spille ind på vores fysiske, kemiske og biologiske systemer.

 

Klimamodellerne består af komplekse computergenererede scenarier og matematiske beskrivelser som integrerer meget af den klimadata, man opsamler på målestationer. Grønland har målestationer flere steder i landet, blandt andet ved forskningsstationerne i Zackenberg og Nuuk. Man måler på blandt andet atmosfære, hav, biosfære, sne og is og forsøger at forstå, hvordan de forskellige systemer påvirker hinanden indbyrdes og hvordan de ændres over tid.

 

Grønlands Klimaforskningscenter bidrager til udviklingen af regionale klimamodeller for både hav, atmosfære, land og gletsjer-hav-interaktioner. Man forsøger at udbygge eksisterende modeller og øge forståelsen for samspillet mellem forskellige forandringsprocesser. Du kan læse mere om Klimaforskningscenterets projekter med klimamodeller under Fokusområde 10 her.  

 

Klimamodellerne er vigtige instrumenter der kan hjælpe os til at imødegå de forandringer, som er i vente. Modellerne viser, at den arktiske region, herunder Grønland, vil blive særligt påvirket af et forandret klima, og at ændringerne i indlandsisen og vejrforholdene her vil have indflydelse på forandringsprocesser andre steder på kloden. Havstigninger som følge af indlandsisens afsmeltning er et eksempel på dette.

 

Det er vigtigt at understrege, at klimamodellernes forudsigelser er påhæftet en betydelig grad af usikkerhed. Selv med store mængder data og en god forståelse af forskellige systemers interaktion, kan det være svært at sige, hvordan forholdene lokalt vil udvikle sig fremover, når temperaturen stiger og vinde og havstrømme forandres.

Klimamodeller

Vil du vide mere...

Grønlands Klimaforskningscenter

Forskningsprojekter

Danmarks Klimacenter

Tema om klimamodeller

Center for Is og Klima

Klimaforandringer og modellering

Global Weirding

Se flere videoer...