Havstigninger

Stigningerne i vandstanden i verdens have er en betydelig konsekvens af klimaforandringerne. Bidraget fra den arktiske region har i gennem de seneste år vist sig at være langt større end hidtil antaget. Arktiske gletsjere, iskapper og den grønlandske indlandsis estimeres at bidrage med mere end 50 % af den totale observerede havstigning og er dermed den største bidragsyder til de øgede vandstande verden over1.

 

Der er behov for omfattende viden om forholdet mellem indlandsis, gletsjeraktivitet og de omkringliggende have for at forudse, hvordan vandstanden kan forventes at stige fremover. Grønlands Klimaforskningscenter er involveret i projekter med monitorering af samspillet mellem indlandsisen, havet og de gletsjere, der forbinder indlandsisen med fjordene og havet. Disse forskningsprojekter favner bredere end at forudse ændringer i havvandstanden og giver indblik i de komplekse forandringsprocesser i landets isfjorde som følge af klimaforandringer.

 

_________________________________________________________________________________

1 AMAP, 2011. Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA): Climate Change and the Cryosphere. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. p. 8-2

Havstigninger

Vil du vide mere...

Danmarks Meteorologiske Institut

Fremtidens vandstand

Global Weirding

Se flere videoer...