Arktisk Teknologi

Center for Arktisk Teknologi – ARTEK – er en uddannelses- og forskningsinstitution i Sisimiut under Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Centeret har eksisteret siden år 2000 og har uddannet arktiske ingeniører siden 2001. Udover uddannelsesarbejdet forskes der i udviklingen af arktisk teknologi, og der tages del i en række både nationale og internationale samarbejder. 

 

Forskningen er fokuseret på udviklingen af ny teknologi, som er tilpasset de arktiske egne. Der lægges særlig vægt på områderne Bygge- og Anlægsteknik, Energiproduktion samt Miljø og Råstofsområdet. ARTEK har blandt andet stået bag opførslen af et lavenergihus, vindmølleforsøg samt opsætning af solvarmeanlæg på Knud Rasmussens højskole i Sisimiut.

 

Mange af ARTEKs projekter har fokus på energieffektivitet og bæredygtighed og bidrager derved til udviklingen af klimavenlige teknologier tilpasset Grønlands behov. Man arbejder også på at udnytte de ressourcer, som findes rigt tilgængelige i landet såsom sol, vind og vandkraft. Dette medvirker til at reducere udslippet af drivhusgasser og begrænser afhængigheden af importeret olie. Målet er at sprede forskning udover de grønlandske grænser og bidrage til udviklingen af ny teknologi til nytte for hele den arktiske region.

 

Selvstyret har gennem Puljen for Vedvarende Energi og Klima støttet mange af ARTEKs projekter.Du kan læse mere om ARTEKs arbejde og om uddannelsen som arktisk ingeniør her.

 

Herudover kan du finde mere information om DTU’s arbejde med arktisk teknologi, under Center for Polare Aktiviteter her.

Arktisk Teknologi

Vil du vide mere...

Center for Arktisk Teknologi - ARTEK

Center for Polare Aktiviteter v. Danmarks Tekniske Universitet - Polar DTU

Global Weirding

Se flere videoer...