Rigsfællesskabet

Grønland indgik i 2012 en samarbejdsaftale med Danmark for at styrke den indbyrdes samarbejdsrelation i Rigsfællesskabet i de internationale klimaforhandlinger under FN’s Klimakonvention. Aftalen bygger på Selvstyreloven fra 2009 og øger Grønlands indflydelse i klimaforhandlingerne. Samarbejdsaftalen er dermed det første eksempel på udnyttelse af Selvstyrelovens § 13, som giver mulighed for indgåelse af samarbejdsaftaler vedrørende forhandlinger om folkeretlige aftaler.

 

Grønland har hjemtaget klimapolitikken, men da de internationale klimaforhandlinger er et udenrigspolitisk anliggende, varetages dette af Danmark i samarbejde med Naalakkersuisut, den grønlandske regering. Med samarbejdsaftalen sikres konsultation og inddragelse i forhandlingsprocessen, adgang til information med særlig betydning for Grønland samt synliggørelse af Grønland under forhandlingerne.

 

Grønland deltager i de processer, som er med til at fastlægge den fælles holdning i EU. Dette er vigtigt, eftersom Danmark under klimaforhandlingerne forhandler som del af den fælleseuropæiske forhandlingsdelegation og EU her taler med én stemme. Samtidig er Grønland ikke forpligtet til at følge EU’s holdning eller forhandlingsposition, når denne er vedtaget.

 

Du kan læse Samarbejdsaftalen i sin fulde længde her.

Rigsfællesskabet