Oprindelige Folks Samarbejde

Oprindelige folks organisationer udgør en vigtig og konstruktiv stemme i diskussionen om klimaforandringer i Arktis. Organisationen Inuit Circumpolar Council arbejder for at styrke samarbejdet mellem oprindelige folk både i den arktiske region og globalt og har gennem årene haft stor fokus på konsekvenserne af et forandret klima. I global sammenhæng har Det Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender og Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder medvirket til at styrke samarbejdet mellem oprindelige folk.

 

Inuit Circumpolar Council - ICC - arbejder sammen med de arktiske regeringer, herunder den grønlandske, på en række områder. Særligt spørgsmål med hensyn til miljø og bæredygtig udvikling har organisationen været inde over, ligesom de er engageret i området i regi af Arktisk Råd. I international sammenhæng deltager ICC som observatør ved de internationale klimaforhandlinger og bidrager her til debatten om, hvordan man i den arktiske region kan imødegå de forandringer, som et ændret klima bringer med sig.

 

Samarbejdet mellem oprindelige folk strækker sig også udover den arktiske region og har i global sammenhæng blandt andet manifesteret sig gennem FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender, som har eksisteret siden 2002 og Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder, som blev vedtaget i FN i 2007. Forummet har medvirket til at skabe samlingspunkt for diskussion af forhold – såsom klimaforandringerne – som vedrører oprindelige folk på tværs af kloden. Deklarationen understøtter denne debat og har videre medvirket til at styrke oprindelige folks stemme i internationale fora, herunder de internationale klimaforhandlinger. 

Oprindelige Folks Samarbejde