Forskningsbaseret Samarbejde

Klimaforskningen i Grønland er præget af brede og internationale partnerskaber, som strækker sig udover både danske og grønlandske landegrænser. Grønlands Klimaforskningscenter samarbejder særligt med forskningsinstitutioner fra Canada, Norge, Danmark samt andre dele af den arktiske region.

 

Arctic Science Partnership er et nystartet initiativ, som skal samle klimarelateret forskning og uddannelsesmateriale på det arktiske område. Projektet er etableret som et samarbejde mellem Grønlands Klimaforskningscenter, Århus Universitet og University of Manitoba og er stadig under udvikling. Arctic Science Partnership skal lede til vidensudveksling, sparring og fælles forskning og kan med tiden også udvides til at inkludere andre forskningsinstitutioner. Du kan læse mere om partnerskabet her.

 

Arktisk Råd fungerer som en betydelig drivkraft bag klimaforskningssamarbejde i regionen. Rådet har blandt andet stået bag udarbejdelsen af rapporterne, Arctic Climate Impact Assessment – eller ACIA’en – som udkom i 2005 og Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic – SWIPA’en – fra 2011. Begge rapporter har internationale forskerhold bag sig fra hele den arktiske region og fra en bred vifte af faglige discipliner. Fra Grønlands side har forskere fra Klimaforskningscenteret og fra Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, bidraget, ligesom en række danske forskere med særligt kendskab til Grønland har taget del i arbejdet. Du kan læse mere om ACIA’en og SWIPA’en på siden ’Arktisk Råd’ samt på følgende sider:

 

 

Arctic Climate Impact Assessment – ACIA – 2005

 

Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic – SWIPA – 2011

 

 

DANCEA er en miljø- og klimastøtteordning til Arktis, som bidrager til at sikre, at Rigsfællesskabet lever op til sine forpligtelser under Arktisk Råd. Programmet for klimastøtte administreres af Energistyrelsen i Danmark med Selvstyret som høringspart. Ordningen har ydet støtte til en lang række klimaforskningssamarbejder med base i Grønland. Du kan læse mere om DANCEAs klimastøtte, dens mål og indsatsområder her.

 

Du kan læse meget mere om klimaforskningen i Grønland under emnet 'Klimaforskning', hvorunder der linkes videre til en række forskningsinstitutioner på klimaområdet både i Grønland, Danmark og resten af verden. 

Forskningsbaseret Samarbejde

Vil du vide mere...

Arctic Science Partnership

Arctic Climate Impact Assessment

Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic

Energistyrelsen i Danmark

DANCEA Klimastøtte

Global Weirding

Se flere videoer...