De Internationale Forhandlinger

Grønland tager del i de internationale klimaforhandlinger under FN’s Klimakonvention som en del af Rigsfællesskabets forhandlingsdelegation. Klimasamarbejdsaftalen mellem Danmark og Grønland fra 2012 har medvirket til at styrke samarbejdsrelationen mellem de to lande på klimaområdet og sikrer synliggørelse af Grønlands interesser under de årlige forhandlinger. 

 

Naalakkersuisut, den grønlandske regering, arbejder tæt sammen med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet under de årlige forhandlinger og tager del i de forløb, hvor EU's fælles forhandlingsposition fastlægges. Du kan læse mere om samarbejdet med Danmark under forhandlingerne her.

 

Etableringen af en egen produktionsindustri og en mere selvbåren økonomi forventes at øge Grønlands udledninger. Det er dog endnu uvist i hvilken grad, og Naalakkersuisut er derfor i en afsøgende fase, hvor mulighederne for at påtage sig internationale reduktionsforpligtelser undersøges. Du kan læse mere om Grønlands internationale forpligtelser her.

De Internationale Forhandlinger