Hvis du vil vide mere om klimaforandringer...

… kan du finde mere information på de følgende sider:

 

 

 

Arktisk Råd

 

-        Arctic Climate Impact Assessment 

 

-        Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic Report

 

 

 

FN’s Klimakonvention

 

-        Om FN's Klimakonvention, Kyotoprotokollen, drivhusgasudledninger mm.

 

-        Om klimaforandringer

 

 

 

Intergovernmental Panel on Climate Change

 

-        Rapporter og publikationer

 

 

 

Danmarks Meterologiske Institut 

 

-        Danmarks Klimacenter

 

 

 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - FAQ

 

-        Global opvarmning og drivhuseffekten

 

-        De internationale klimaforhandlinger

 

-        For elever i folkeskolen og gymnasiet

 

-        Klimaforhandlinger i FN 

 

-        Det Nye Arktis – en hjemmeside om klimaforandringer i Arktis 

 

Hvis du vil vide mere om klimaforandringer...

Vil du vide mere...

Grønlands Statistik

Greenland in Figures 2013

Grønlands Klimaforskningscenter

Global Weirding

Se flere videoer...