Klimakassen

Materialer til undervisningsforløbet

Undervisningsvejledning

Elevark

Posters

Vendespil

Forløbet findes også på grønlandsk.

Deltag også i debatten her

#climategreenland