Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer og -forløb
Klimaforandringer berører os alle. Det er derfor vigtigt, at vores fremtidige generationer kender til begrebet og de udfordringer og muligheder, som klimaforandringerne skaber for Grønland.

Gennem spændende undervisningsmaterialer og læringsforløb kan du og dine elever arbejde med klimaforandringer. I øjeblikket findes der undervisningsmaterialer og -forløb målrettet til læringsmålene inden for naturfagene/science og samfundsfag samt tværfagligt.

Folkeskoler
CONCITOs Klimaambassade har, efter opdrag fra og med støtte af Departementet for Natur og Miljø, udviklet en klimakasse til landets folkeskoler.
Klimakassen er et gratis nytænkende og dialogbaseret undervisningsforløb udviklet til indskolingen. Det består af en fysisk kasse, som ud over en undervisningsvejledning, rummer materialer til at gennemføre undervisningsforløbets forskellige øvelser.

Ligeledes er der udarbejdet undervisningsmateriale i forbindelse med klimadagene i 2010 og 2011. Herudover har Sustain.no udarbejdet undervisningsmateriale (på norsk), der fokuserer på ekstreme vejrforhold og indsamling af data.

Gymnasier
Departementet for Natur og Miljø er i gang med at udarbejde et undervisningsforløb, som omhandler klimaforandringer, fremtidsscenarier og klima indeks samt klimatilpasning. Forløbet tager udgangspunkt i elevernes viden og er dialogbaseret, inddragende og virkelighedsnære – med inddragelse af IT.

Ligeledes har Danmarks Meteorologiske Institut i samarbejde med Departementet for Natur og Miljø udarbejdet et hæfte om fremtidige klimaforandringer i Grønland. Hæftet er en letlæselig introduktion til Grønlands nye klima datagrundlag og kan indgå i konkrete undervisningsforløb i overensstemmelse med læringsmålene.

Yderligere findes der på Iserasuaat inspiration til undervisning ved GUX. Under faget biologi er der undervisningsmateriale inden for emnet ”Arktisk økologi og global opvarmning”.

EMU Danmarks læringsportal findes der undervisningsmateriale til et længere læringsforløb om klimaforandringer i Arktis og et kortere forløb om Arktis.

Ligeledes har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet oprettet siden Det nye Arktis der stiller forskningsbaseret viden om Arktis til rådighed.

Portaler og databaser
Derudover er der en række relevante portaler og databaser, som du let kan lade dig inspirere af og benytte i undervisningen, for eksempel:

Deltag også i debatten her

#climategreenland