Hvis du vil vide mere om klimaforandringer…

… kan du finde mere information på de følgende sider:

Arktisk Råd

Arctic Climate Impact Assessment

Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic Report

FN’s Klimakonvention

Om FN’s Klimakonvention, Kyotoprotokollen, drivhusgasudledninger mm.

Intergovernmental Panel on Climate Change

Rapporter og publikationer

Danmarks Meterologiske Institut

Klimaforandringer i Grønland

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet – FAQ

Klimafinansiering

Klimaforhandlinger

Klimaindsatsen i Danmark

Klimapolitik i EU

Deltag også i debatten her

#climategreenland