Klimakampagne

I en tidligere klimakampagne fra 2013 og 2014 har Selvstyret motiveret alle til at tage del i udfordringen med at reducere landets udledninger. Kampagnen forsøgte med humor gennem en række tegneserier publiceret i forskellige dagblade, at opfordre befolkningen til at tænke mere klimavenligt og begrænse deres olie- og dieselforbrug der, hvor det er muligt.

Du kan finde hele kampagnen her.

Deltag også i debatten her

#climategreenland