Reduktionsindsatser

Der findes mange tiltag og initiativer, som styrker Grønlands grønne profil, øger befolkningens klimabevidsthed og bevæger landet i en mere bæredygtig retning. Mens kommunerne tager initiativ til at promovere bæredygtighed på lokalt plan, har en national kampagne fra 2013 og 2014 styrket klimavenlig adfærd hos den enkelte borger. Ligeledes har Selvstyret fokus på vedvarende energi, herunder vandkraft.

Deltag også i debatten her

#climategreenland