Kommune

Gennem kommunal planlægning kan de udfordringer og muligheder, som klimaforandringerne giver, mindskes og udnyttes. Du kan læse mere om hvordan her.

Kommunesiden

Climategreenland er Grønlands Selvstyres hjemmeside om klimaforandringer i Grønland. Siden er tænkt som en portal, der kan hjælpe dig videre til de personer, organisationer eller informationer, du leder efter. Herudover giver den et overblik over de områder, hvor Grønland berøres af et forandret klima, og hvordan dette imødegås.

På kommunesiden kan du blandt andet finde nyttig information om, hvordan fremtidens klima forventes at blive i landets fire kommuner, læse inspirerende eksempler på tiltag inden for reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning samt finde oplysninger om støttemuligheder til projekter inden for vedvarende energi, energieffektiviseringer og klimaforandringer.

Klimaforandringer

 

læs mere

Grønlands udledning

 

læs mere

Klimatilpasning

 

læs mere

Civilsamfundet, erhvervslivet og CSR

 

læs mere

Forum

 

læs mere

Klimapuljen

 

læs mere