Klimaforandringer

Den globale opvarmning er i fuld gang, og Grønland er et af de steder i verden, hvor opvarmningen bliver meget synlig. Men hvilken betydning får det for Grønlands klima?

Danmarks (og Grønlands) Meteorologiske Institut (DMI) har med en klimamodel udarbejdet nye og detaljerede svar på det spørgsmål. Svarene består i information om udviklingen af bl.a. 66 såkaldte klimaindeks. Klimaindeksene beskriver specifikke vejrforhold i geografiske områder på 5 x 5 km i alle Grønlands kommuner.

En oversigt over alle 66 klimaindeks kan findes på DMI’s hjemmeside. Ydermere findes der på hjemmesiden et hæfte om fremtidige klimaforandringer i Grønland og regionale klimarapporter for kommunerne Qaasiutsup, Qeqqata og Kujalleq, den vestlige del af Sermersooq kommune og den østlige del af Sermersooq kommune samt Nationalparken.

Det forventes, at relevante klimaindeks i fremtiden vil være at finde på NunaGIS – et IT-værktøj som blandt andet teknikere bruger i planlægning og udvikling af samfundet.

Qeqqata

SermersooqV

SermersooqØ

Kujalleq

Qaasiutsup

Nationalparken

Klimaindekskatalog

Deltag også i debatten her

#climategreenland