Samfundet

For som samfund at kunne imødegå udfordringerne, som et forandret klima bringer med sig, er der behov for forskning i de samfundsmæssige og sociale konsekvenser af klimaforandringer. En stor del af forskningen hører hjemme under antropologien, men området er interdisciplinært og har tilknyttet både økonomer, miljøplanlæggere og andre med en samfundsvidenskabelig baggrund til feltet.

Forskningsprogrammet Klima og Samfund er forbindelsesled mellem Grønlands Klimaforskningscenter og Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Programmet hører hjemme ved Klimaforskningscenteret og beskæftiger sig med samfundsmæssige spørgsmål relateret til de muligheder og udfordringer, man forbinder med klimaforandringer i Grønland. Programmet er et supplement til den naturvidenskabelige forskning på området og bestræber sig på at skabe større indblik i de koblinger der er mellem klimaforandringer, anvendelsen af levende ressourcer, udviklingen af brugen af ikke-levende ressourcer og de social-økologiske systemer i Grønland. Der er knyttet én Professor og to forskere, samt en række PhD studerende til programmet.

Projektet Survey of Living Conditions in the Arctic har ikke direkte fokus på klimaforandringer, men har gennemført omfattende undersøgelser af levevilkårene i den arktiske region. Indsigterne herfra danner baggrund for at forstå de forandringer, som nu præger mange samfund. Projektet er forankret i Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, men favner på tværs af den arktiske region og inkluderer forskere fra en række discipliner.

Herudover foregår der forskning på området ved en række danske forskningsinstitutioner. Eskimologi og Arktiske Studier ved Københavns Universitet og CIRCLA – Centre for Innovation and Research in Culture and Learning in the Arctic – ved Aalborg Universitet har forskere tilknyttet med specifik fokus på klimaforandringernes indvirkning på leveforhold i Grønland. Du kan læse mere om projektet Ice, Climate and Development ved Københavns Universitet her.

Grønlands klimaforskningscenter deltager i et projekt under Arktisk Råd, som hedder ’Adaptation Actions for a Changing Arctic’ (AACA). Projektet, som forventes afsluttet i 2018, udfører en regional analyse af klimaforandringer og tilpasningsmuligheder for Baffin Bugten og Davis Strædet. Projektet involverer en række grønlandske, danske og canadiske vidensinstitutioner i arbejdet, som både ser på klimaforandringer og samspillet mellem andre forandringsmekanismer i Arktis.

Deltag også i debatten her

#climategreenland