Grønlandske virksomheder

’Clean Greenland – Green Companies’
CSR Greenland har indgået et partnerskab med Verdensnaturfonden i Danmark kaldet ‘Clean Greenland – Green Companies’. Samarbejdet har til formål at styrke bevidstheden og kapaciteten hos udvalgte grønlandske virksomheder for at gøre dem i stand til at håndtere miljøproblemer og mindske deres CO2-fodaftryk. I magasinet ”På vej mod et mere rent Grønland”, kan du læse mere om projektets resultater.

Royal Greenland
Royal Greenland er en af Grønlands største virksomheder med en årlig omsætning på næsten fem milliarder og er dermed en vigtig aktør i den grønlandske fiskeriindustri. Som en del af en større CSR-indsats, arbejder virksomheden også for at begrænse sin udledning af drivhusgasser. Du kan læse mere om Royal Greenlands initiativer på klimaområdet her.

Polar Seafood
Polar Seafood er Grønlands anden største fiskerivirksomhed med fabrikker og fiskeriflåde langs store dele af vestkysten. Virksomheden arbejder på samme måde for at mindske sit CO2-udslip fra både flåde og fabrikker. Du kan læse mere om Polar Seafoods CSR-arbejde her.

Royal Arctic Line
Royal Arctic Line har koncession på godsfragten til og fra Grønland samt på godsforsyning mellem byerne. Mens søtransport er en relativt energieffektiv måde at fragte varer og gods over længere afstande, er behovene under arktiske forhold ofte mere brændstofkrævende. Virksomheden var utilfreds med skibenes brændstofeffektivitet i 2012 og arbejdede derfor for at forbedre dette i 2013. Du kan læse mere om Royal Arctic Lines indsats her.

Air Greenland
Air Greenland varetager hovedparten af lufttransporten i Grønland – en lufttransport, som er særlig intensiv, grundet de begrænsede transportmuligheder til lands, og vis udledning af drivhusgasser er betydelig. Virksomheden arbejder med at begrænse sin CO2-udledning og er blandt andet en af de få virksomheder, som offentliggør sit CO2-fodaftryk – det vil sige, hvor meget virksomheden udleder årligt. Du kan læse mere om Air Greenlands arbejde på miljø- og klimaområdet og se deres årsberetning, hvori udledningerne fremgår her.

Deltag også i debatten her

#climategreenland