Civilsamfundet, erhvervslivet og CSR

Civilsamfundet
Civilsamfundet yder et vigtigt bidrag til den offentlige debat om, hvordan man som samfund bedst kan imødegå en fremtid præget af et forandret klima. Inuit Circumpolar Council (ICC) og WWF verdensnaturfonden er to vigtige spillere i det grønlandske civilsamfund, når det gælder klimadebatten. Begge arbejder for at styrke den offentlige klimadebat og opfordrer til, at alle tager del i den fælles udfordring fra at begrænse sine udledninger.

Erhvervslivet og CSR
Erhvervslivet spiller en vigtig rolle, når det kommer til at tage ansvar og initiativ på klimaområdet i Grønland. Flere virksomheder har formuleret klare politikker og yder en aktiv indsats for at mindske deres udledninger af CO2 og øge energieffektiviteten i deres arbejde, ligesom flere virksomheder rapporterer om deres fremskridt på klimaområdet.

Corporate Social Responsibility (CSR) refererer til virksomheders påvirkning på samfundet og indebærer, at virksomhederne påtager sig et ansvar for at minimere de negative og maksimere de positive påvirkninger på samfundet – herunder også miljø og klima. CSR dækker også over den gensidige afhængighed mellem erhverv og samfund: samfundet har brug for succesfulde virksomheder for at skabe udvikling, og virksomhederne har brug for en positiv udvikling i samfundet for at få succes og bidrage med vækst.

Foreningen CSR Greenland blev stiftet i 2010 som et samarbejde mellem en række grønlandske virksomheder. I 2017 har foreningen 50 medlemmer, en bestyrelse og et sekretariat. Miljøarbejdet er et af foreningens prioriterede fokusområder, men foreningens formål rækker langt udover miljø- og klimaområdet. Netværksaktiviteter er grundpillen i foreningen og spiller en vigtig rolle, når det kommer til at motivere erhvervsliv, offentlige organisationer og civilsamfund til nye initiativer og samarbejde på tværs.

Et uddrag af grønlandske virksomheder, der har fokus på klimaforandringer og CSR kan ses her.

Deltag også i debatten her

#climategreenland