Samfund og sundhed

Klimaforandringer påvirker samfundet både negativt og positivt. Et varmere klima kan resultere i et forandret fødegrundlag for mange mennesker. Samtidig kan det medføre nye sygdomme og lede til nye allergier.

Nærmere information om, hvordan klimaforandringerne påvirker samfundet og sundheden findes nedenfor.

Deltag også i debatten her

#climategreenland