Naturen

Den grønlandske natur rummer et rigt dyreliv til stor gavn for befolkningen.

Klimaforandringer såsom varmere temperaturer og et forandret nedbørsmønster påvirker vegetationen, og der er dermed behov for forskning til at forstå, hvordan dyrelivet og plantelivet spiller sammen.

Nærmere information om, hvordan klimaforandringerne påvirker dyrelivet og plantelivet findes nedenfor.

Deltag også i debatten her

#climategreenland