Vedvarende energi

Vandkraft er ofte det første man forbinder med vedvarende energi i Grønland – og med god grund. Dog findes der mange initiativer og tiltag i mindre skala, som det er værd at lægge mærke til.

I Sisimiut, ved Center for Arktisk Teknologi, arbejdes der med sol- og vindenergi i bygder, med det formål at udnytte Grønlands gode potentialer indenfor vedvarende energi. Desuden udgør affaldsvarme knap 6 % af den samlede forsyning af vedvarende energi.

Elbiler
Nuuk har gode forhold for udbredelse af elbiler. Med adgang til overskudsenergi fra vandkraftværket og et begrænset vejnet, kommer man i Nuuk let omkring de udfordringer, som ellers ofte præger elbilens udbredelse. Rapporten, Elbiler som Reelt Alternativ i Nuuk fra 2013, redegør for de barrierer, som er associeret med at få elbilen til byen og giver et indblik i, hvordan man kan imødegå disse med henblik på at fremme elbiler i Grønland. Elbilerne udleder ikke CO2, hvis de lades op med elektricitet fra vandkraft, og ydermere medvirker de til at begrænse partikeludledningen i byen og øge landets uafhængighed af fossile brændsler.

I Nuuk bor størstedelen af befolkningen i etagebygerier, som besværliggør opladningen af elbiler, hvorfor det er nødvendigt at sikre adgang til lademuligheder rundt omkring i byen. Nukissiorfiit har i den forbindelse som del af et pilotprojekt, opsat ladestandere ved tre udvalgte etagebyggerier, samt en Quick-Charger i Nuuk Centret.

Deltag også i debatten her

#climategreenland