Turisme

Grønland nyder i disse år godt af en stigende interesse fra omverdenen. Udover en storslået natur, etableringen af selvstyre og planerne om ny industri og minedrift, spiller klimaforandringernes indvirkning på indlandsisen en rolle for at øge opmærksomheden og trække nye turister til landet. Grønland har registreret en stigning i antallet af besøgende til landet gennem de sidste år og med ny branding af Grønland som Pioneering Nation er forhåbningen at øge tilstrømningen af gæster yderligere.

Særligt Isfjorden ved Ilulissat trækker mange nye besøgende. Kangia Isfjord fik i 2004 plads på UNESCOs Verdensarvsliste og siden da er antallet af besøgende steget støt.

Gletsjeren – eller isbræen – Sermeq Kujalleq, som munder ud i Isfjorden, er blevet et symbol på klimaforandringerne. Bare i løbet af de seneste ti år er gletsjerens hastighed fordoblet således, at den i dag bevæger sig omkring 40 meter dagligt. Dette gør den til en af verdens hurtigste. Samtidig er gletsjeren et af de få steder, hvor indlandsisen når helt ud til kysten.

Den symbolske værdi af Isfjorden har været med til at skabe opmærksomhed omkring den storslåede grønlandske natur og de klimaforandringer, som præger den.

Udover at trække mange turister til området, bliver gletsjeren besøgt af klimaforskere verden over. Sermeq Kujalleq er den mest undersøgte gletsjer i verden og har bidraget med viden både om gletsjeraktivitet og om klimaforandringernes indvirkning på indlandsisen.

På trods af den store opmærksomhed, er der endnu ikke konsensus om hvorvidt den tiltagende hastighed, som gletsjeren bevæger sig med, kan forklares udelukkende med afsæt i klimaforandringerne. Nogle forskere mener, at de øgede temperaturer leder til mere smeltevand under gletsjeren, som øger tempoet, den bevæger sig med, men der kan også være andre faktorer, som spiller en rolle. Du kan læse mere om forskernes overvejelser her.

Ikke færre isbjerge, men flere…
I strid med forestillingen om smeltende og forsvindende isbjerge, er realiteten, at den øgede gletjseraktivitet forøger antallet af isbjerge i fjorden. I takt med, at indlandsisen smelter hurtigere, forøges gletsjerens kælvehastighed, og der dannes derved flere isbjerge end tidligere. Gletsjeren producerer 10 % af alle isbjerge i Grønland og dens produktivitet forventes at accelerere yderligere fremover.

Isfjorden byder på netop det, som mange turister er nysgerrige for at opleve – syn for sagn. De mange store isbjerge og bevidstheden om, at forandringstempoet øges hastigt år for år, bidrager til billedet om et Arktis i forandring – også selvom der ofte gemmer sig en mere kompleks virkelighed bag.

Deltag også i debatten her

#climategreenland