Klimapuljen

Ansøg midler fra Klimapuljen til projekter der gavner klimaet
Borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, kommuner, forskere og andre kan søge støtte til projekter, som har til formål:

  • At øge viden om klimaforandringernes effekt på naturen og på samfundet.
  • At udvikle strategier for tilpasning til klimaforandringer.
  • At igangsætte pilotprojekter inden for tilpasning til klimaforandringer.
  • At udarbejde og formidle information samt vidensdele med relevante parter.

Klimapuljen administreres af Departementet for Natur og Miljø. I 2020 uddeler departementet i alt op til 400.000 kr.

Krav til ansøger

  • Projektet skal være forankret i Grønland.
  • Mindst 30 procent af projektomkostningerne skal komme fra egenfinansiering eller andre kilder. Lønudgifter kan indgå som en del af egenfinansiering.
  • Projektresultater og -erfaringer skal formidles, så andre også kan få gavn af dem.

I vurderingen af indkomne ansøgninger lægger Departementet for Natur og Miljø særligt vægt på, hvorledes projektet ligger inden for puljens formål, og hvordan bevillingskriterierne er opfyldt, samt ansøgers tilknytning til Grønland. For eksempel vil ansøgere med bopæl i Grønland blive prioriteret såfremt antallet af ansøgninger overstiger puljens samlede størrelse.

Et dokument med alle retningslinjer for Klimapuljen findes her.

Frist

Ansøgninger for 2020 skal senest være Departementet for Natur og Miljø i hænde senest den 21. februar 2020. Følgende ansøgningsskema for Klimapuljen skal benyttes.

Udbetaling af støtte

Den opnåede støtte udbetales, når projektet er afsluttet og en afsluttende rapport inkl. regnskab med dertilhørende bilag er godkendt af Departementet for Natur og Miljø. Afrapporteringsskemaet skal benyttes hertil og skal sammen med relevante bilag være departementet i hænde senest den 1. november 2020.

For yderligere oplysninger kontakt pan@nanoq.gl.

Deltag også i debatten her

#climategreenland