Klimapuljen

Klimapuljen
Borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, kommuner og andre kan søge støtte til projekter, som har til formål:

 • At øge viden om klimaforandringernes effekt på naturen og på samfundet.
 • At udvikle strategier for tilpasning til klimaforandringer.
 • At igangsætte pilotprojekter indenfor tilpasning til klimaforandringer.
 • At udarbejde og formidle information samt vidensdele med relevante parter.

Puljen administreres af Departementet for Natur, Miljø og Forskning. I 2019 uddeler departementet i alt op til 400.000 kr.

Krav til ansøger

 • Projektet skal være forankret i Grønland.
 • Mindst 30 procent af projektomkostningerne skal komme fra egenfinansiering eller andre kilder.
 • Lønudgifter kan indgå som en del af egenfinansiering.
 • Projektresultater og -erfaringer skal formidles, så andre også kan få gavn af dem.

Et dokument med alle retningslinjer for Klimapuljen findes her.

I vurderingen af indkomne ansøgninger lægger Departementet for Natur, Miljø og Forskning særligt vægt på, hvorledes projektet ligger indenfor puljens formål, og hvordan bevillingskriterierne er opfyldt, samt ansøgers tilknytning til Grønland. For eksempel vil ansøgere med bopæl i Grønland blive prioriteret såfremt antallet af ansøgninger overstiger puljens samlede størrelse. 

Frist
Ansøgninger for 2019 skal senest være Departementet for Natur, Miljø og Forskning i hænde den 8. marts 2019. Følgende ansøgningsskema for Klimapuljen skal benyttes.

Senest den 29. marts 2019 får ansøgere, der har opnået støtte besked herom.
Den opnåede støtte udbetales, når projektet er afsluttet og en afsluttende rapport inkl. regnskab med dertilhørende bilag er godkendt af Departementet for Natur, Miljø og Forskning. Afrapporteringsskemaet skal benyttes hertil og skal sammen med relevante bilag være departementet i hænde senest den 1. december 2019.

For yderligere oplysninger kontakt pan@nanoq.gl.

Støttede projekter i 2018

 • Forskningsprojektet “Disko Bay, region in a change”.
 • Laboratoriefaciliteter til klassifikation af permafrosne aflejringer til støtte for design og vedligehold af Grønlandsk infrastruktur i et varmere klima. Se mere her.
 • Formidlingsdelen af kunstprojektet “Green Land”. Se mere her.

Deltag også i debatten her

#climategreenland