Klimapuljen

Klimapuljen
Borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, kommuner og andre kan søge støtte til projekter, som har til formål:

  • At øge viden om klimaforandringernes effekt på naturen og på samfundet.
  • At udvikle strategier for tilpasning til klimaforandringer.
  • At igangsætte pilotprojekter indenfor tilpasning til klimaforandringer.
  • At udarbejde og formidle information samt vidensdele med relevante parter.

Puljen administreres af Departementet for Natur, Miljø og Forskning. I 2018 uddeler departementet i alt op til 400.000 kr.

Krav til ansøger

  • Projektet skal være forankret i Grønland.
  • Mindst 30 procent af projektomkostningerne skal komme fra egenfinansiering eller andre kilder. Lønudgifter kan indgå som en del af egenfinansiering.
  • Projektresultater og -erfaringer skal formidles, så andre også kan få gavn af dem.

Et dokument med alle retningslinjer for Klimapuljen findes her.

Frist
Ansøgninger for 2018 skal senest være Departementet for Natur, Miljø og Forskning i hænde den 15. marts 2018. Følgende ansøgningsskema for Klimapuljen skal benyttes.

Senest den 5. april 2018 får ansøgere, der har opnået støtte besked herom.
Den opnåede støtte udbetales, når projektet er afsluttet og en afsluttende rapport inkl. regnskab med dertilhørende bilag er godkendt af Departementet for Natur, Miljø og Forskning. Afrapporteringsskemaet skal benyttes hertil og skal sammen med relevante bilag være departementet i hænde senest den 1. december 2018.

For yderligere oplysninger kontakt pan@nanoq.gl.

Støttede projekter i 2018

  • Forskningsprojektet “Disko Bay, region in a change”.
  • Laboratoriefaciliteter til klassifikation af permafrosne aflejringer til støtte for design og vedligehold af Grønlandsk infrastruktur i et varmere klima.
  • Formidlingsdelen af kunstprojektet “Green Land”. Se mere her.

Deltag også i debatten her

#climategreenland