Oprindelige folks samarbejde

I forbindelse med de internationale klimaforhandlinger arbejder Naalakkersuisut, med støtte fra Danmark, for, at oprindelige folks rettigheder og oprindelige folks ret til udvikling bliver anerkendt med baggrund i FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder.

Oprindelige folks organisationer udgør en vigtig og konstruktiv stemme i diskussionen om klimaforandringer i Arktis. Inuit Circumpolar Council (ICC) arbejder for at styrke samarbejdet mellem oprindelige folk både i den arktiske region og globalt og har gennem årene haft stor fokus på konsekvenserne af et forandret klima. I global sammenhæng har Det Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender og Erklæringen om Oprindelige Folks Rettigheder medvirket til at styrke samarbejdet mellem oprindelige folk. Grønland og Danmark udarbejder i fællesskab rapporter til FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder (UNDRIP) vedr. god praksis ift. implementering af oprindelige folks rettigheder, som beskrevet i UNDRIP og andre internationale rettigheds- og menneskerettighedsinstrumenter. Grønland og Danmark bidrager løbende med oplysninger til Det Permanent Forum for Oprindelige Folks Rettigheder (UNPFII) Sekretariatets rapporter vedr. status for implementering af UNDRIP.

ICC arbejder sammen med de arktiske regeringer, herunder den grønlandske, på en række områder. Særligt spørgsmål med hensyn til miljø og bæredygtig udvikling har organisationen været inde over, ligesom de er engageret i området i regi af Arktisk Råd. I international sammenhæng deltager ICC som observatør ved de internationale klimaforhandlinger og bidrager her til debatten om, hvordan man i den arktiske region kan imødegå de forandringer, som et ændret klima bringer med sig https://pharmacieinde.com/. Dette var også tilfældet op til COP21 i Paris, hvor Naalakkersuisut arbejdede tæt sammen med ICC for at sikre juridisk bindende henvisninger til oprindelige folks rettigheder i den endelige aftaletekst, hvilket udmundede i udsendelsen af en fælleserklæring om klimaforandringerne i Arktis, der fremhævede arktiske befolkningers ret til udvikling og de særlige udfordringer som klimaforandringerne skaber for befolkninger i Arktis.

Samarbejdet mellem oprindelige folk strækker sig også udover den arktiske region og har i global sammenhæng blandt andet manifesteret sig gennem FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender, som har eksisteret siden 2002 og Erklæringen om Oprindelige Folks Rettigheder, som blev vedtaget i FN i 2007.

Forummet har medvirket til at skabe samlingspunkt for diskussion af forhold – såsom klimaforandringerne – som vedrører oprindelige folk på tværs af kloden. Erklæringen understøtter denne debat og har videre medvirket til at styrke oprindelige folks stemme i internationale fora, herunder de internationale klimaforhandlinger.

Deltag også i debatten her

#climategreenland