Forskningsbaseret samarbejde

Klimaforskningen i Grønland er præget af brede og internationale partnerskaber, som strækker sig udover både danske og grønlandske landegrænser. Grønlands Klimaforskningscenter samarbejder særligt med forskningsinstitutioner fra Canada, Norge, Danmark samt andre dele af den arktiske region.

Arctic Science Partnership er et initiativ, som skal samle klimarelateret forskning og uddannelsesmateriale på det arktiske område. Projektet er etableret som et samarbejde mellem Grønlands Klimaforskningscenter, Århus Universitet og University of Manitoba. Arctic Science Partnership skal lede til vidensudveksling, sparring og fælles forskning og kan med tiden også udvides til at inkludere andre forskningsinstitutioner. Du kan læse mere om samarbejdet her.

Arktisk Råd fungerer som en betydelig drivkraft bag klimaforskningssamarbejde i regionen. Rådet har blandt andet stået bag udarbejdelsen af rapporterne, Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) som udkom i 2004 og Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) fra 2011 og siden blev opdateret i 2017 samt Adaptation Actions for a Changing Arctic (AACA) publiceret i 2018. De tre rapporter har internationale forskerhold bag sig fra hele den arktiske region og fra en bred vifte af faglige discipliner. Fra Grønlands side har forskere fra Klimaforskningscenteret og Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) bidraget, ligesom en række danske forskere med særligt kendskab til Grønland har taget del i arbejdet.

Du kan læse mere om de tre rapporter på siden Arktisk Råd samt på følgende sider:

DANCEA er en miljø- og klimastøtteordning til Arktis, som bidrager til at sikre, at Rigsfællesskabet lever op til sine forpligtelser under Arktisk Råd. Programmet for klimastøtte administreres af Energistyrelsen i Danmark med Selvstyret som høringspart. Ordningen har ydet støtte til en lang række klimaforskningssamarbejder med base i Grønland.

Deltag også i debatten her

#climategreenland