Grønlands udledning

Grønlands udledning af CO2 lå i 2014 på 520.874 ton.
Udledningen er særligt forbundet med opvarmning, transport og forsyning.
Yderligere er udledningen i nogle år forbundet med geologiske undersøgelser. I de år undersøgelserne blev foretaget udgjorde undersøgelserne knap en femtedel af den samlede udledning. Dette giver et billede på den indvirkning en ny industri kan forventes at have på Grønlands samlede COudledning.


Kilde: Grønlands Statistik (februar 2017)

Faktisk emission af drivhusgasser fordel på anvendelser.


Kilde: Grønlandsk Statistik (december 2016), Grønlands Energiforbrug 2015.

Udledningen fra transport er især forbundet med lufttransport, som i 2011 udgjorde 55 % af de samlede udledninger fra transport. Skibsfart udgjorde til sammenligning 23 %.
Udledningerne fra henholdsvis husholdninger og energi- og vandforsyning, kan du læse mere om på siden En grønlandsk virkelighed.

Grønland sammenlignet med…
Grønland er et befolkningsmæssigt lille land og sammenlignet med mange andre lande er udledningen begrænset. Her kan du se Grønlands udledning i sammenligning med en række andre lande:

Land

Total udledning

2013 (mio. ton CO2ækv.)

Udledning per capita

2013 (ton CO2ækv.)

Grønland

0,6

10,1

Danmark

38,1

6,8

Norge

59,6

11,7

Polen

302

7,9

Australien

378

16,3

USA

5.186

16,4

Kina

10.249

7,6

Verden

35849

5,0

Kilde: The World Bank (februar 2017)

Reduktionsindsatser
Grønland har en række reduktionsindsatser i gang, både på nationalt og kommunalt niveau. Du kan læse mere om disse indsatser her.

Deltag også i debatten her

#climategreenland