Vejr, klima og atmosfære

Klimaet forandrer sig i Grønland. Temperaturen i både hav og luft er stigende, og nedbøren tager til, særligt i vinterperioden. Der er store regionale variationer, og bud på forandringerne fremover er forbundet med stor usikkerhed. De seneste år er der målt varmerekorder i flere arktiske byer, hvilket har givet udslag i længere og tørrere somre og reduceret hav- og indlandsis. Forandringerne vil fortsætte og gennem forskning forsøger man at danne sig et billede af hvordan.

Mange forskningsprojekter på området tager udgangspunkt i monitorering, hvor man følger klimatiske variationer detaljeret gennem lange perioder. Det indsamlede data kan anvendes i klimamodeller, hvorved man kan give kvalificerede bud på udviklingen fremover. Mange faktorer og mange sammenhænge er dog fortsat ukendte og fremskrivninger af udviklingen er derfor påhæftet stor usikkerhed.

Grønlands Klimaforskningscenter og Danmarks (og Grønlands) Meteorologiske Institut (DMI) arbejder med forskellige lokale og regionale klimamodeller i forsøget på at forstå de klimatiske forandringer rundt omkring i Grønland. De er blandt andet engageret i udviklingen af bedre klimasimuleringsmodeller og forsøger gennem forskning at øge forståelsen for, hvordan forskellige forandringsprocesser spiller ind på hinanden. Et eksempel på dette er undersøgelser af udvekslingen af CO2 mellem hav og atmosfære, der har betydning for de fysiske og kemiske processer, som spiller ind på klimaforandringerne.

Asiaq, Grønlands Forundersøgelser, arbejder ligeledes med en lang række klimarelaterede opgaver og indgår også i moniteringsprogrammerne ved forskningsstationerne i Zackenberg og Nuuk Basic. Klimamoniteringsprogrammerne ClimateBasis og GeoBasis monitorerer en lang række klimarelevante parametre i atmosfæren, jordbunden og elvene, såsom lufttemperatur, snedække, udveksling af drivhusgas imellem jord og luft samt ferskvandsafstrømning fra land.
Herudover, følger mange af de målestationer, som du kan læse om på siden Indlandsis, gletsjere og iskerneboringer også udviklingen i temperatur og nedbør og bidrager med data til de større forskningsinstitutioner, både i Grønland, Danmark og det øvrige udland.

Deltag også i debatten her

#climategreenland