Klimamodeller

Mens man ved hjælp af iskerneboringer og geologiske undersøgelser kan opnå indsigt i klimaets udvikling i tidligere tider, kan det være sværere at forudsige fremtidige ændringer i klimaet. Klimamodeller og fremskrivninger gør forskerne i stand til at frembringe kvalificerede bud på klimaforandringerne fremover og på hvordan de vil spille ind på vores fysiske, kemiske og biologiske systemer.

Klimamodellerne består af komplekse computergenererede scenarier og matematiske beskrivelser, som integrerer meget af den klimadata, man opsamler på målestationer. Grønland har målestationer flere steder i landet, blandt andet ved forskningsstationerne i Zackenberg og Nuuk Basic. Man måler på blandt andet atmosfære, hav, biosfære, sne og is og forsøger at forstå, hvordan de forskellige systemer påvirker hinanden indbyrdes og hvordan de ændres over tid.

Grønlands Klimaforskningscenter og Danmarks (og Grønlands) Meteorologiske Institut (DMI) bidrager til udviklingen af regionale klimamodeller for både hav, atmosfære, land og gletsjer-hav-interaktioner.

Klimamodellerne er vigtige instrumenter der kan hjælpe os til at imødegå de forandringer, som er i vente. Modellerne viser, at den arktiske region, herunder Grønland, vil blive særligt påvirket af et forandret klima, og at ændringerne i indlandsisen og vejrforholdene her vil have indflydelse på forandringsprocesser andre steder på kloden. Globale havstigninger som følge af indlandsisens afsmeltning er et eksempel på dette.

Det er vigtigt at understrege, at klimamodellernes forudsigelser er påhæftet en betydelig grad af usikkerhed. Selv med store mængder data og en god forståelse af forskellige systemers interaktion, kan det være svært at sige, hvordan forholdene lokalt vil udvikle sig fremover, når temperaturen stiger og vinde og havstrømme forandres.

Et bud på, hvordan Grønlands klima vil se ud i fremtiden findes her.

Deltag også i debatten her

#climategreenland