Indlandsis, gletsejere og iskerneboringer

Indlandsisen smelter og leder til øget gletsjeraktivitet, flere isbjerge og en øget ferskvandstilførsel til havene omkring Grønland. Smelteraten er accelereret betydeligt gennem det sidste årti sammenlignet med forrige årti. Hvor man i perioden 1995-2000 observerede et årligt massetab på omkring 50Gt per år, registreredes i perioden 2004-2008 en årlig reduktion på 200Gt. Det nuværende årlige massetab er nok til at forsyne en milliard byboere med vand. Afsmeltningen forventes at accelerere yderligere over de kommende år og det forudses, at man vil se en 10-30 % mindskning af gletsjer- og isbjergs massen over det kommende århundrede.

Forskning i indlandsisen tager udgangspunkt i monitorering og iskerneboringer. Mens monitoreringsprogrammer følger de klimatiske forhold her og nu, forsøger man gennem iskerneboringer at opnå indsigt i tidligere tiders klima og dermed opbygge et billede af de forandringsprocesser, som har præget klimaet i gennem tiden.

Center for Is og Klima under Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet foretager iskerneboringer i indlandsisen. Analyse af iskernerne giver indsigt i fortidens klima og kan derved danne grundlag for forudsigelser om klimaet fremover.

Monitoreringsprogrammer tager mange former og håndteres af en række forskellige forskningsinstitutioner. Nogle måler på isens tykkelse, mens andre følger, hvordan grundfjeldet hæver sig som følge af den løbende afsmeltning.

PROMICE – Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet – er et projekt, drevet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Asiaq, Grønlands Forundersøgelser, som følger indlandsisens løbende massetab. Overvågningen er orienteret både mod afsmeltning og mod den øgede produktion af isbjerge i fjordene. Den foretages på vejrstationer rundt omkring på indlandsisen samt ved hjælp af GPS og satellit.

Zackenberg er en forskningsstation i Nordøstgrønland, som overvåger forandringer i klima, vejrforhold, økosystemer, glaciologi og hydrologi. Stationen er drevet af Århus Universitet. Målinger foretages ved Zackenberg samt på mindre målestationer i det nærliggende område. Af særlig interesse for en forståelse af indlandsisen er programmet GlacioBasis. Det giver data på energibalancer ved indlandsisens overflade og følger gletsjeraktivitet ved Zackenberg floddeltaet gennem året.

Summit Station understøtter en bred vifte af klimarelateret forskning gennem målinger og iskerneboringer. Stationen er placeret i 3200 meters højde, 400 kilometer fra kysten og er drevet af det amerikanske National Science Foundation.

Satellitten Cryosat-2 måler indlandsisens tykkelse løbende og er en del af det Europæiske Energiagenturs mission for at monitorere ændringer i jordens isdækkede områder, både på land og til havs. Arbejdet understøttes af Institut for Rumforskning og Teknologi v. Danmarks Tekniske Universitet (DTU Space), som også har egne projekter, hvor de ved hjælp af GPS overvåger forandringer i indlandsisens tykkelse.

Deltag også i debatten her

#climategreenland