Havstigninger

Stigningerne i vandstanden i verdens have er en betydelig konsekvens af klimaforandringerne. Bidraget fra den arktiske region har i gennem de seneste år vist sig at være langt større end hidtil antaget. Arktiske gletsjere, is kapper og den grønlandske indlandsis estimeres at bidrage med mere end 50 % af den totale observerede havstigning og er dermed den største bidragsyder til de øgede vandstande verden over.

Der er behov for omfattende viden om forholdet mellem indlandsis, gletsjeraktivitet og de omkringliggende hav for at forudse, hvordan vandstanden fremover kan forventes at stige globalt. Grønlands Klimaforskningscenter er involveret i projekter med monitorering af samspillet mellem indlandsisen, havet og de gletsjere, der forbinder indlandsisen med fjordene og havet. Disse forskningsprojekter favner bredere end at forudse ændringer i havvandstanden og giver indblik i de komplekse forandringsprocesser i landets is fjorde som følge af klimaforandringer.

Deltag også i debatten her

#climategreenland