Havis

Havisen i Det Arktiske Ocean er mindsket i gennem de sidste årtier. Både i omfang, tykkelse og varighed reduceres havisen, hvilket øger områderne med åbent hav. Hastigheden for afsmeltningen forventes at accelerere yderligere og kan medføre isfrie somre ved midten af dette århundrede.

En svindende og ustabil havis vil have konsekvenser for fiskere, fangere og andre erhverv, som er afhængige af isen, ligesom den vil have indflydelse på farbarheden i det åbne hav. Herudover vil havisens afsmeltning og de større områder med åbent hav lede til et større varmeoptag. Dette kan forstærke stigningen i luft- og havtemperaturer i området omkring Grønland og yderligere accelerere afsmeltningen.

Havisens udbredelse har stor vigtighed for levevilkårene i Grønland og er en vigtig indikator på de forandringsprocesser, som kan forventes i den arktiske region fremover. Der er derfor mange forskere og forskningsinstitutioner involveret i arbejdet med bedre at forstå de processer, som spiller ind på havisens afsmeltning og forudsige, hvordan havisdækket kan forventes at se ud i fremtiden.

Kilde: NASA

Grønlands Naturinstitut varetager monitorering af forandringer i det fysiske og kemiske miljø i Grønland og følger tendenser i havisens udbredelse gennem løbende overvågning. Instituttet er centrum for den natur- og biovidenskabelige forskningsaktivitet i landet og har særlig fokus på de levende ressourcer i havet.

Grønlands Klimaforskningscenter er engageret i flere projekter, som forsøger at øge forståelsen for de processer, som påvirker havisen og dens udbredelse. Udover havis forskes der i en lang række både natur- og samfundsvidenskabelige områder, ofte i samarbejde med danske og andre udenlandske forskningsinstitutioner. Fokus er på klimaforandringernes forventede påvirkning på miljø, natur og samfund i Grønland.

Deltag også i debatten her

#climategreenland