Arktisk teknologi

Center for Arktisk Teknologi – ARTEK – er en uddannelses- og forskningsinstitution i Sisimiut under Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Centeret har eksisteret siden år 2000 og har uddannet arktiske ingeniører siden 2001. Udover uddannelsesarbejdet forskes der i udviklingen af arktisk teknologi, og der tages del i en række både nationale og internationale samarbejder.

Forskningen er fokuseret på udviklingen af ny teknologi, som er tilpasset de arktiske egne. Der lægges særlig vægt på områderne Bygge- og Anlægsteknik, Infrastruktur og dens betydning for samfundet, Energiproduktion, samt Miljø og Råstoffer.

ARTEKs projekter har fokus på bæredygtighed og omfatter bl.a.:

  • At forstå det foranderlige klimas indvirkning på byggeri og anlæg og udvikle teknologier, der sikrer gode boligforhold og sundt indeklima i Grønlandske boliger.
  • At udnytte de ressourcer, som findes rigt tilgængelige i landet såsom sol, vind og vandkraft for dermed at reducere udslippet af drivhusgasser og begrænse afhængigheden af importeret olie.
  • At sikre vandforsyning til arktiske ø-driftssamfund.
  • At udvikle løsninger til fundering i permafrost, der sikrer bygninger og anlæg mod klimaforandringerne.
  • At udnytte restprodukter som ressourcer til f.eks. bioenergi og byggematerialer for at reducere udslippet af drivhusgasser.

Selvstyret har gennem Puljen for Vedvarende Energi og Klima støttet mange af ARTEKs projekter. Du kan læse mere om ARTEKs arbejde og om uddannelsen som arktisk ingeniør her.

Herudover kan du finde mere information om DTU’s arbejde med arktisk teknologi, under Center for Polare Aktiviteter her.

Deltag også i debatten her

#climategreenland