Klimapuljen

Klimapuljen

Borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, kommuner og andre kan søge støtte til projekter, som har til formål:

  • At øge viden om klimaforandringernes effekt på naturen og på samfundet.
  • At udvikle strategier for tilpasning til klimaforandringer.
  • At igangsætte pilotprojekter indenfor tilpasning til klimaforandringer.
  • At udarbejde og formidle information samt vidensdele med relevante parter.

Puljen administreres af Departementet for Natur og Miljø. I 2017 uddeler departementet i alt 100.000 kr.


Krav til ansøger

  • Projektet skal være forankret i Grønland.
  • Mindst 30 procent af projektomkostningerne skal komme fra egenfinansiering eller andre kilder. Lønudgifter kan indgå som en del af egenfinansiering.
  • Projektresultater og -erfaringer skal formidles, så andre også kan få gavn af dem.

Et dokument med alle retningslinjer for Klimapuljen findes her.


Frist

Ansøgninger for 2017 skal senest være Departementet for Natur og Miljø i hænde den 1. oktober 2017. Følgende ansøgningsskema for Klimapuljen skal benyttes.

Senest den 13. oktober 2017 får ansøgere, der har opnået støtte besked herom.
Den opnåede støtte udbetales, når projektet er afsluttet og en afsluttende rapport inkl. regnskab med dertilhørende bilag er godkendt af Departementet for Natur og Miljø. Afrapporteringsskemaet skal benyttes hertil og skal sammen med relevante bilag være departementet i hænde senest den 31. december 2017.

For yderligere oplysninger kontakt pan@nanoq.gl.

Deltag også i debatten her

#climategreenland